Skąd pomysł na Unhabitat?

Poniżej znajdziesz kilka słów o tym skąd wziął się pomysł na tą stronę, która omawia swoimi tematami i zagadnieniami wszystko to co dotyczy przejawów ludzkiej aktywności w skupiskach mniej lub bardziej formalnych.

Inspiracją było zdarzenie opisane poniżej:

Warszawskie Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-HABITAT) oficjalnie zainaugurowało swą działalność 2 października 2006 r., w obchodzonym tego dnia Światowym Dniu Habitatu (World Habitat Day). Biuro powstało w rezultacie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem podpisanej 7 kwietnia 2005 r. w Nairobi przez dyrektor wykonawczą ONZ-HABITAT Annę K. Tibaijukę oraz podsekretarza stanu w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury RP – Witolda Górskiego.

W drodze konkursu, dyrektorem Biura został Marek Bryx, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Zespół Biura tworzy pięcioro pracowników merytorycznych i administracyjnych.

Powstanie Biura ONZ-HABITAT w Warszawie, pierwszej tego typu instytucji w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej wzmacnia znaczenie ONZ-HABITAT na arenie międzynarodowej, umożliwiając przy tym efektywne działania Programu w zakresie problematyki osiedli ludzkich w tej części świata. Biuro pokrywało swym zasięgiem dwadzieścia krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Merytoryczna działalność Biura koncentrowała się na pięciu obszarach tematycznych, odpowiadających priorytetom działań ONZ-HABITAT w Europie. Należały do nich:

Global Tool Development Network;
Program Wzmacniania Zdolności Regionalnych (RCSP) na rzecz Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa w Południowo-Wschodniej Europie;
Strategie Rozwoju Miast;
Polityki i plany operacyjne dotyczące budownictwa socjalnego pod wynajem;

Poprawa warunków życia w osiedlach postawionych niezgodnie z prawem.

Głównym celem Warszawskiego Biura ONZ-HABITAT było umożliwienie Programowi efektywniejszej pracy w regionie, w koordynacji z zainteresowanymi krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Biuro promowało przy tym założenia Agendy Habitatu.

Poszukiwało możliwości zwiększenia przepływu informacji na tematy związane z osiedlami ludzkimi oraz wspiera inicjatywy dotyczące tworzenia polityk, planowania i zarządzania. Zajmowało się także tworzeniem sieci partnerów w regionie, organizowaniem warsztatów, seminariów i spotkań ministerialnych oraz przygotowaniem programów regionalnych, których ewentualne finansowanie pochodzić będzie ze środków donorów.

Służyło ekspertyzami w wypracowywaniu mechanizmów na poziomie krajowym i lokalnym, pozwalających na systematyczną redukcję ubóstwa w ośrodkach miejskich i uzupełnianie niedoborów mieszkaniowych.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Biurem w początkowym okresie działalności była organizacja pierwszego spotkania Rady Doradczej, organu doradczo – konsultacyjnego w kwestiach programowych i formułowania polityk; złożonej z ministrów zainteresowanych krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, odpowiedzialnych za mieszkalnictwo i rozwój osiedli ludzkich. Pierwsza Sesja Rady, z udziałem Dyrektor Wykonawczej Programu i Zastępczyni Sekretarza Generalnego NZ – Anny K. Tibaijuki odbyło się 25-26 lutego 2007 r. w Warszawie. Kolejna, Nadzwyczajna Sesja Rady miała miejsce w Bukareszcie w Rumunii, 21-22 czerwca 2007 r.

Zobacz także nasze inne rankngi i poradniki:

|| »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *